Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO) gaat uit van het samenspel tussen de elementen mens, milieu en economie. Ook wel de 3 P’s genoemd: People, Planet en Profit.
De essentie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dat u, naast een winstoogmerk, ook aandacht voor het milieu en de mensen om u heen houdt.
Op deze wijze bouwt u een duurzaam bestaan op, voor uw bedrijf en uw omgeving.

Duurzaam inkopen

Een belangrijke stap naar MVO is het bewust inkopen van artikelen. Vanaf 2010 is de Nederlandse Rijksoverheid verplicht 100% duurzaam in te kopen. Provincies en waterschappen streven ernaar 50% van hun inkopen duurzaam te laten zijn. De gemeenten streven naar 100% duurzaam inkopen in 2015. Dat is een flinke impuls voor de markt in duurzame artikelen en dus ook voor bijvoorbeeld voor een van onze productgroepen: kantoorartikelen! De duurzaamheidcriteria zijn opgesteld door het Ministerie van VROM en zijn na te lezen op de website van SenterNovem.

Onze inkooporganisatie van kantoorartikelen wil het grootste assortiment groene artikelen in de markt bieden. Zo is er een steeds groter wordend aanbod groene kantoorartikelen met milieukenmerken samengevoegd in een speciaal voor duurzaam ondernemen bedoelt bestelboek: Het Groene Boek-Duurzaam Inkopen.

Wat doet Inside Office met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
  • Respect is voor ons belangrijk. Met mensen, zowel binnen als buiten onze organisatie, gaan we respectvol om;
  • Onze werknemers werken in een prettige werkomgeving, met een goede beloning en krijgen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen;
  • Ook mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt bieden wij mogelijkheden;
  • In de regio sponsoren wij veel sportverenigingen, culturele evenementen en goede doelen;
  • Belangeloos stellen wij inruilmeubilair ter beschikking aan scholen in lage loon landen;
  • Voor kantoorartikelen hebben wij een speciaal bestelboek voor Duurzaam Inkopen;
  • Voor kantoormeubilair doen wij zaken met fabrikanten welke op een duurzame manier hun producten van lange levensduur vervaardigen, die daarnaast vaak ook nog recyclebaar zijn;